Thứ hai, 00/00/2023
°

Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2023

Ngày 06/12/2023 - 14:26:00| lượt xem: 507

Ngày 06/12/2023, Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam lần thứ ba với chủ đề “Khoa học công nghệ thúc đẩy thịnh vượng - Cơ hội cho Việt Nam” được tổ chức dưới sự phối hợp của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam.