Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Họp Hội đồng TĐNN thẩm định điều chỉnh CTĐT CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Ngày 08/12/2023 - 11:26:00| lượt xem: 2.095

Sáng ngày 08/12/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Họp Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trưởng đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.