Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/07/2023 - 16:04:00 | 1885 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 26/7/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, danh mục 5 thủ tục hành chính cấp huyện sửa đổi, bổ sung lần này về lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh là: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan thực hiện là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện với hình thức thực hiện trực tiếp hoặc qua mạng thông tin điện tử. Dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được nêu ở phụ lục II của Quyết định, gồm: Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần hồ sơ; Số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Cơ quan thực hiện; Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Kết quả thực hiện; Lệ phí; Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục; Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Nội dung công bố thủ tục hành chính tại Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại chuyên mục Cải cách hành chính. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2023./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác