Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị giữa kỳ triển khai Hiệp định song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2023

Ngày 12/09/2023 - 15:03:00| lượt xem: 175

Ngày 12/9/2023, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị giữa kỳ triển khai Hiệp định song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2023.