Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Ngày 31/08/2023 - 16:28:00| lượt xem: 118

(MPI) - Theo Báo cáo ngày 30/8/2023 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.