Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan

Ngày 08/02/2023 - 10:21:00| lượt xem: 109

Minh Hậu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư