Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ

Ngày 12/01/2023 - 08:09:00| lượt xem: 97

Minh Hậu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư