Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Thống đốc tỉnh Niigata, Nhật Bản

Ngày 12/01/2023 - 08:11:00| lượt xem: 226

Minh Hậu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư