Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

Ngày 18/12/2023 - 14:50:00| lượt xem: 1.519

(MPI) – Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. Đề án góp phần đưa Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030, trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.