Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày 25/12/2023 - 15:19:00| lượt xem: 1.848

(MPI) - Ngày 09/11/2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.