Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì cuộc họp về Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã

Ngày 23/02/2024 - 16:38:00| lượt xem: 782

Ngày 23/02/2024, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chủ trì họp về Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã.