Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập hồ sơ xây dựng Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày 26/02/2024 - 13:40:00| lượt xem: 515

Ngày 26/02, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập hồ sơ xây dựng Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.