Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Ngày 28/02/2024 - 14:14:00| lượt xem: 513

Ngày 27/02, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.