Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì Hội thảo tham vấn quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đế năm 2050

Ngày 28/02/2024 - 14:40:00| lượt xem: 244

Ngày 28/02, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đồng chủ trì Hội thảo tham vấn quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đế năm 2050.