Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 12 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 28/02/2024 - 16:28:00| lượt xem: 427

Ngày 28/02, tại tỉnh Attapeu, Lào diễn ra Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 12 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV).