Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2024

Ngày 31/01/2024 - 09:54:00| lượt xem: 2.897

(MPI) - Theo Báo cáo số 23/BC-TCTK ngày 29/01/2024 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024 của Tổng cục Thống kê.