Thứ hai, 00/00/2023
°

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 20/03/2024 - 12:00:00| lượt xem: 191

Ngày 20/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.