Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày 20/03/2024 - 17:09:00| lượt xem: 237

Ngày 20/3/2024, Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ.