Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 13/05/2024 - 15:14:00| lượt xem: 84

(MPI) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.