Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý II và dự báo quý III năm 2024

Ngày 29/06/2024 - 17:39:00| lượt xem: 973

(MPI) - Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng quý bao gồm 6.335 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.398 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý II/2024 là 6.114 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 96,5% số doanh nghiệp được chọn mẫu) và 6.056 doanh nghiệp ngành xây dựng (chiếm 94,7% số doanh nghiệp được chọn mẫu).