Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 30/08/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn (Nghị định). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1703/BKHĐT-QLKTTW ngày 10/3/2023 gửi các bộ, ngành, địa phương và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị góp ý vào Đề cương Nghị định và Đề cương Báo cáo đánh giá tác động chính sách, đồng thời đăng tải nội dung đề nghị góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo hồ sơ Nghị định để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2023. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng Ban, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0912610153, email:aduong@mpi.gov.vn./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.