Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 30/08/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6503/VPCP-NN ngày 23/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan và các đối tượng liên quan để hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các hội, hiệp hội ngành nghề liên quan có ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin góp ý gửi về Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin liên hệ: Đ/c Uông Đình Hoàng, điện thoại: 0912.855.588, đ/c Cao Lâm Anh, điện thoại: 0905.787.788)./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.