Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 05/09/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Nghị định về hộ kinh doanh, thời hạn hoàn thành là Quý IV năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo nêu trên xin gửi về đầu mối liên hệ: Đồng chí Đỗ Thị Hương Lan - Chuyên viên chính Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 080.44800, Địa chỉ email: dothihuonglan@mpi.gov.vn./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.