Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 08/09/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3436/BKHĐT-QLKKT ngày 26/5/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế và đề xuất các nội dung, chính sách cần quy định tại Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu và lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế, bao gồm: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo đề cương Luật; (3) Báo cáo đánh giá tác động; (4) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ có ý kiến đối với hồ sơ nêu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hoàn thiện.

Thông tin góp ý gửi về Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.