Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 29/09/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Trên cở sở quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và tổng hợp ý kiến của các địa phương, bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Để hoàn thiện dự thảo và kịp tiến độ ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan góp ý với dự thảo Thông tư nêu trên, gửi về Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu trước ngày 29/10/2023, địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn, điện thoại: 080.44050./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.