Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 03/10/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến đối với  dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Ý kiến của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và vào hòm thư điện tử thktxh@mpi.gov.vn trước ngày 09/10/2023./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.