Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 10/10/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê xin gửi về Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hộp thư: pkstthc@mpi.gov.vn. Điện thoại: 080.44121.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.