Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 01/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện các cơ chế đặc thù để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đấy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Hồ sơ xây dựng Nghị quyết).

Để kịp hoàn thiện Hồ sơ đề xuất Nghị quyết trình Chính phủ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, có ý kiến đối với nội dung Hồ sơ xây dựng Nghị quyết nêu trên (Hồ sơ bao gồm các dự thảo: (1) Tờ trình của Chính phủ; (2) Đề cương Nghị quyết của Quốc hội; (3) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (4) Báo cáo tổng hợp kiến nghị của địa phương).

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/11/2023; đồng thời, gửi bản mềm vào địa chỉ taichinh_tiente@mpi.gov.vn./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.