Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 01/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại các văn bản số 7815/VPCP-QHĐP ngày 09/10/2023, số 8181/VPCP-QHĐP ngày 20/10/2023 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở Tờ trình số 557/TTr-CP ngày 16/10/2023 của Chính phủ về các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện các cơ chế đặc thù để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Hồ sơ dự thảo Nghị quyết).

Căn cứ quy định tại Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết (Hồ sơ bao gồm các dự thảo: (1) Tờ trình của Chính phủ; (2) Nghị quyết của Quốc hội; (3) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (4) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (5) Báo cáo tổng hợp kiến nghị của địa phương).

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2023; đồng thời, gửi bản mềm vào đia chỉ taichinh_tiente@mpi.gov.vn.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.