Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 22/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/11/2023, đồng thời gửi bản điện tử file.doc về email: tochuccanbo@mpi.gov.vn./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.