Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 28/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Để bảo đảm thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về dự thảo Thông tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 08/12/2023 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn).

 

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.