Thứ hai, 00/00/2023
°

Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 21/02/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là một trong ba cuộc Tổng điều tra quốc gia được thực hiện theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được tiến hành vào thời điểm ngày 01 tháng 7 các năm có số tận cùng là 5. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần thứ 6 sẽ được thực hiện vào thời điểm ngày 01/7/2025.

Để tiến hành cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan:

(1) Cho ý kiến về dự thảo Tờ trình và Quyết định;

(2) Cử đại diện Lãnh đạo Bộ tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra (đối với các cơ quan; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).

Ý kiến của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống đa, Hà Nội trước ngày 26/02/2024 và gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn .

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Trần Thanh Huyền, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1923); di động: 0916 880 984).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.