Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 94/2020/NĐ-CP

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 06/11/2023 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Căn cứ quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại công văn số 6702/VPCP-KTTH ngày 30/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để thay thế Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định nêu trên.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và vào hộp thư điện tử: vanptq@nic.gov.vn trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.