Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 28/02/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Căn cứ quy định xây dựng Nghị quyết của Quốc hội được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội đối với thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội lên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến theo quy định, kèm theo dự thảo gồm:

(1) Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ;

(2) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội;

(3) Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội;

(4) Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ĐT: 091.249.6710).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.