Thứ hai, 00/00/2023
°

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 04/03/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dự thảo Thông tư đã bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT để áp dụng quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng chợ. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố có ý kiến về sự cần thiết sửa đổi phương pháp xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước (m3) tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT để bảo đảm tính khả thi của việc áp dụng phương pháp tính m3 phù hợp với đặc thù của dự án đầu tư xây dựng chợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư và nội dung liên quan đến m3 nêu trên, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2024, đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nguyenviettrung@mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.