Thứ hai, 00/00/2023
°

Đề nghị có ý kiến đối với hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 20/05/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 08/02/2024, của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 206/TTg-QHĐP ngày 27/3/2024 và của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 29/02/2024 về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 107/BC-BTP ngày 15/5/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên của Quốc hội.

Do thời gian gấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ có ý kiến, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/5/2024 và vào hòm thư điện tử thktxh@mpi.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.