Thứ hai, 00/00/2023
°

Góp ý hồ sơ xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư

Bộ Kế hoạch và đầu tư | 29/06/2024 | 19:00:00
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 29/6/2024 về cuộc họp đề nghị xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định theo ý kiến của các cơ quan liên qan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Dự thảo Tờ trình dự án xây dựng Nghị định; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Dự thảo Nghị định.

Để kịp trình Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 285/TB-VPCP và công văn số 4554/VPCP-KTTH ngày 29/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về hồ sơ xây dựng Nghị định, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/7/2024 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nguyenducanh@mpi.gov.vn)./.

Đánh giá bài viết
Góp ý dự thảo
Mã xác nhận
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng việt có dấu.