Thứ hai, 00/00/2023
°

Quá thời hạn trả lời Phản ánh kiến nghị

CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM | 13/07/2023 | 09:18:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Kính gửi: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Ngày 15 tháng 6 năm 2023, CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM ("Công ty") có gửi 01 (một ) Phản ánh, kiến nghị về việc "Xác định các thủ tục cần thực hiện khi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", mã PAKN là PAKN.20230615.0125. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị: Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ngày 13/7/2023, đã quá thời hạn 20 ngày, nhưng Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ Công văn trả lời nào từ Bộ Kế Hoạch và Đầu tư cũng như thông tin cập nhật đến email và số điện thoại của doanh nghiệp. Kính mong Quý cơ quan xem xét phản hồi Công văn sớm nhất có thể để Doanh nghiệp có cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn.

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 13/07/2023, Đơn vị Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5540/BKHĐT-ĐTNN trả lời vấn đề này cho doanh nghiệp như sau:


a7f5e6a8-3138-4fd9-ba19-51669170d866.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề