Thứ hai, 00/00/2023
°

Kiến nghị kết quả đấu thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND | 14/08/2023 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Công ty Cổ phần Poliland kiến nghị kết quả đấu thầu gói thầu có số TBMT: IB2300023950, mở thầu ngày 06/03/2023; Gói thầu “Thi công xây dựng công trình + Thiết bị PCCC; Dự án: Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Bo, thị xã Sa Pa”.


KN Sở KHĐT Lào Cai, Ban QLDA SaPa, Mường Bo 09-05-23 lần 2.docx

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 14/08/2023, Đơn vị Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này cho doanh nghiệp như sau:

Việc kiến nghị, giải quyết kiến nghị được thực hiện theo quy trình nêu tại Mục 1 chương XII Luật Đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 92 Luật Đấu thầu, trường hợp nhà thầu đã gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư không giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư thì có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết kiến nghị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 92 Luật Đấu thầu. 

Ngoài ra, nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị. Bên cạnh đó, đề nghị Quý Công ty lưu ý đối với gói thầu IB2300023950, gói thầu này đã thực hiện hủy thầu theo ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề