Thứ hai, 00/00/2023
°

Loại bỏ các chứng chỉ như ISO

Kiều Tiến Long | 25/06/2023 | 09:20:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Kính gửi, Với kinh nghiệm quản lý gần 20 và trải qua nhiều năm dạy học, tôi nhận thấy hiện này các DN Vn đang lãng phí nhiều tiền cho nhưng chứng chỉ như ISO, ISO giai đoạn đầu được tung hô như một cách làm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý DN cho nên trong các yêu cầu về Hồ sơ năng lực và đầu thầu được mặc nhiên coi ISO là điều kiện kiên quyết để đánh giá năng lực nhà thầu. Nhưng càng về sau càng cho thấy các tổ chức cấp chứng chỉ ISO trên lên vô ích, họ chỉ cần tiền và tiền còn không tham tập huấn, huấn luyện hệ thống cho DN, cấp chứng chỉ vô tội vạ và thu tiền. Theo tôi nên bỏ nhưng điều kiện kiên quyết DN phải các có các chứng chỉ này đi và nếu chăng chỉ là tham khảo, còn DN ai muốn làm chứng chỉ này thì họ sẽ tự làm khi thấy Chứng chỉ có ý nghĩa với DN.

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 23/06/2023, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công dân Kiều Tiến Long như sau: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, một trong các trường hợp hạn chế sự tham gia của nhà thầu là yêu cầu về giấy chứng nhận ISO đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. Theo đó, việc đưa ra yêu cầu trong E-HSMT, đánh giá E-HSDT tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Yêu cầu về ISO phải bảo đảm không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề