Thứ hai, 00/00/2023
°

Thống nhất về quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên toàn quốc

Chu Việt Tuấn Anh | 13/07/2023 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với 1 số thủ tục hành chính của doanh nghiệp, kèm theo các hồ sơ phải nộp là "nghị quyết, quyết định" và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; "nghị quyết, quyết định" của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. (Ví dụ: Khoản 2, Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Việc quy định "nghị quyết, quyết định" dẫn đến sự áp dụng pháp luật không thống nhất tại các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước, cụ thể: - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp nộp nghị quyết hoặc quyết định của doanh nghiệp; - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp phải nộp cả 02 văn bản là nghị quyết và quyết định do quy định của luật hiện hành là nghị quyết, quyết định. Việc quy định như trên dẫn tới khi thực hiện thủ tục thì việc áp dụng pháp luật tại mỗi khu vực là khác nhau, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như gây phiền hà khi phải thực hiện 02 văn bản cho cùng 1 mục đích và nội dung. Vì vậy, kính đề nghị Quý cơ quan có văn bản trả lời/văn bản hướng dẫn nhằm thống nhất quy định nêu trên để áp dụng thực hiện trên toàn quốc một cách thống nhất, thượng tôn quy định pháp luật cũng như tránh viêc gây phiền hà cho công dân/doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 06/07/2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 117/ĐKKD-GS trả lời Công dân Chu Việt Tuấn Anh như sau:


c8ba4c56-767b-4ce3-a6bf-94c32f06269b.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề