Thứ hai, 00/00/2023
°

Nhà đầu tư nước ngoài rất khó khăn khi làm thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầy tư

Cao Thị Vân Anh | 21/08/2023 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Tôi là người được giao nhiệm vụ thay mặt công ty làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Từ ngày 17/7/2023, Tôi lên chương trình Fdi.gov.vn làm thủ tục đăng ký để được đăng nhập vào hệ thống, kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Tuy nhiên, dù nỗ lực đăng ký theo đúng hướng dẫn và đã nhận được kết quả "thông tin đăng ký thành công, chúng tôi đã gửi email xác nhận" thì đến nay, 20/7/2023, tôi cũng không được nhận email nào từ Fdi.gov.vn. Do đó, tôi không thể Đăng nhập, kê khai trực tuyến hồ sơ (dù đã nỗ lực đủ mọi cách trên chương trình; trong khi đó, các chương trình hành chính công của các cơ quan hành chính khác tôi vẫn thực hiện đăng ký thành công và được gửi email kích hoạt rất nhanh chóng). Vì thế, tôi không được phòng kinh tế đối ngoại - Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM (bộ phận 1 cửa) tiếp nhận hồ sơ bản giấy. Tôi cho rằng có vấn đề sự cố chương trình Fdi.gov.vn, tôi đã gọi điện, email đến tất cả các thông tin công khai hỗ trợ của Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI) để mong được hỗ trợ. Kết quả, email trên website của MPI và Fdi.gov.vn đều bị trả về (với thông báo máy chủ không tìm được), số điện thoại hỗ trợ tắt máy, không liên lạc được, tôi liên hệ đến số điện thoại của vụ kinh tế đối ngoại của MPI thì được chỉ dẫn liên hệ đến các số điện thoại khác để hỏi (tổng cộng tôi được chỉ dẫn đến 5 số điện thoại khác nhau) nhưng kết quả vẫn chỉ là các số máy không liên lạc được. Kính mong các cấp lãnh đạo của Bộ kế hoạch và đầu tư, Vụ kinh tế đối ngoại - Bộ kế hoạch và đầu tư, xem xét giải quyết trường hợp của tôi. Vụ việc này nếu cứ kéo dài thì gây ách tắc trong hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư rất nhiều. Tôi là người Việt Nam mà không thể và không biết làm như thế nào để tìm được bộ phận có thẩm quyền giải quyết (dù rằng Luật đầu tư có quy định và hệ thống hành chính công đã phát triển) thì thực sự các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không biết làm như thế nào để đăng ký hoạt động đầu tư đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn.

Cơ quan chức năng trả lời

Ngày 21/08/2023, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1277/ĐTNN-THTT. trả lời Công dân Cao Thị Vân Anh như sau:

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề