Thứ hai, 00/00/2023
°

Nhân sự chủ chốt trong HSMT

Đặng Văn Định | 06/02/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Theo HSMT yêu cầu nhân sự chủ chốt 5 năm hoặc 1 hợp đồng. Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có chứng chỉ giám sát thi công công trình giao thông cấp III, đã từng tham gia thi công công trình giao thông cấp III. Nhà thầu dự thầu nhân sự có tham gia thi công 2 công trình giao thông cấp III, biên bản bàn giao năm 2017 và có chứng chỉ giám sát. Vậy cho tôi hỏi, nhà thầu tham dự như vậy có đúng với HSMT không?

 

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề