Thứ hai, 00/00/2023
°
Tỷ lệ giải ngân của cả nước: 9,7% (tính trên các cơ quan đã báo cáo). Có 29/126 cơ quan đã báo cáo tháng 8 trên https://dautucong.mpi.gov.vn
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân cao
STT Tên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
1 Quảng Ngãi 52,80
2 Bến Tre 52,31
3 Bộ Giao thông vận tải 51,55
4 Tây Ninh 46,79
5 Vĩnh Phúc 43,14
6 Sóc Trăng 40,07
7 Nam Định 39,50
8 Kiên Giang 34,66
9 Sơn La 32,02
10 Bình Thuận 32,00
Top 10 cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp
STT Tên đơn vị Tỷ lệ giải ngân (%)
1 Đài Truyền hình Việt Nam 0,00
2 Hội Nhà báo Việt Nam 0,00
3 Kiểm toán Nhà nước 0,00
4 Ủy ban dân tộc 0,00
5 Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc 0,88
6 Bình Dương 3,53
7 Bộ Xây dựng 4,00
8 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 4,77
9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 4,94
10 Bộ Khoa học và Công nghệ 5,35
  • Số liệu giải ngân theo báo cáo của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Nguồn vốn tính tỷ lệ giải ngân là nguồn đầu tư công (bao gồm NSTW, TPCP, ODA, NSĐP, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước)