Họp báo về Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW

(MPI) - Trao đổi tại Họp báo về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng, diễn ra ngày 09/02/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Hội nghị quan trọng này sẽ được tổ chức vào ngày 12/02/2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh tại Họp báo. Ảnh: MPI

Với chủ đề “Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững”, Hội nghị được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, mà còn bao gồm các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển và công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

Bên cạnh đó, Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững” và gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm công nghiệp và tư liệu xúc tiến đầu tư của các địa phương trong Vùng cũng sẽ được tổ chức cùng thời điểm diễn ra Hội nghị, nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, con người, mối liên kết và sự phát triển của các địa phương thông qua các hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp của vùng đất, con người và sự thay đổi bứt phá của vùng đồng bằng Sông Hồng.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, mở ra “cơ hội mới đột phá” cho vùng đất là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng và là trung tâm chính trị, kinh tế, đi đầu cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,… dẫn dắt nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.

Thứ trưởng Trần Duy Đông thông tin thêm, Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng theo nguyên tắc bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 30-NQ/TW, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Chính phủ đề ra 21 mục tiêu cụ thể và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: (1) Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; (2) Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và liên kết vùng; (3) Phát triển kinh tế vùng; (4) Phát triển bền vững hệ thống đô thị bền vững và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; (5) Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (6) Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (7) Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; (8) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; (9) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; (10) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Trần Duy Đông thông tin về Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW. Ảnh: MPI

Ngoài ra, Chương trình hành động cũng đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án kết cấu hạ tầng và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian thực hiện cụ thể. Cụ thể, 20 dự án về đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, sẽ được ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korean Eximbank), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ trao 18 chứng nhận đầu tư, 4 quyết định chủ chương đầu tư và 4 biên bản ghi nhớ với tổng số vốn đầu tư khoảng 148 nghìn tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt do đồng bằng Sông Hồng là vùng cuối cùng trong 06 vùng kinh tế - xã hội tổ chức Hội nghị triển Chương trình hành động của Chính phủ và kết hợp dự kiến công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Bên cạnh đó, Triển lãm Ảnh ngoài giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp còn có các sản phẩm công nghiệp nặng, sản phẩm điện tử,… thể hiện hơn nữa tiềm năng, lợi thế về khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo trong phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng trở thành vùng động lực phát triển hàng đầu, dẫn dắt quá trình cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước./.

Bảo Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư