Thông báo tin buồn của Vụ Kinh tế đối ngoại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Đào Xuân Thu, Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng), là bố đẻ đồng chí Đào Xuân Quang, nguyên Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế và PCPNN, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tạ thế hồi 18 giờ 35 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2022 (tức ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 96 tuổi. Lễ viếng được tổ chức vào 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và di quan vào hồi 08 giờ 30 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển. An táng tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Đoàn đại biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Vụ Kinh tế đối ngoại chủ trì đến viếng Cụ Đào Xuân Thu lúc 07 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2022. Văn phòng Bộ trân trọng thông báo./.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Đào Xuân Thu, Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng), là bố đẻ đồng chí Đào Xuân Quang, nguyên Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế và PCPNN, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tạ thế hồi 18 giờ 35 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2022 (tức ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và di quan vào hồi 08 giờ 30 cùng ngày.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.

An táng tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Đoàn đại biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Vụ Kinh tế đối ngoại chủ trì đến viếng Cụ Đào Xuân Thu lúc 07 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ