Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư