Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam" cho 18 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư

179/QĐ-BKHĐT

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư