Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và Chỉ số giá đô la Mỹ cả nước tháng 01 năm 2024

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tổng cục Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư