Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày 08/01/2024 - 14:23:00| lượt xem: 2.044

(MPI) - Ngày 05/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.